Biden News

สำนักข่าว ไบเดน นิวส์ “นึกถึงหุ้น นึกถึงเรา” ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2564

PJW ส่ง “ PJW-W1 ” ลงสนามเทรด 17 ส.ค.นี้

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ เผยได้ฤกษ์ดี ส่ง PJW-W1 ลงสนามเทรด17 ส.ค.นี้ สำหรับการออกวอร์แรนต์ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิ จำนวนไม่เกิน 192 ล้านหน่วย จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินทั้งหมด 580 ลบ. ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรองรับการขยายกิจการการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะแผนการรองรับการลงทุนขยายไลน์การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ที่ทยอยลงทุนในระยะเวลา 3 ปีต่อจากนี้ ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 700 ลบ.

——————–

SIMAT แจก SIMAT-W5 ขึ้น XW วันที่ 18 ส.ค.

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไซแมท เทคโนโลยี มีมติเห็นชอบให้ผ่านวาระ แผนเพิ่มทุน 160 ล้านหุ้น รองรับ SIMAT-W5 อัตรา 4.07:1 โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 2 บาท/หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ขึ้น XW วันที่ 18 สิงหาคม 2564 นี้

——————–

RBF เซ็นสัญญาบริษัทในเครือOSP

พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ เปิดเผยว่า บริษัทได้เซ็นสัญญากับบริษัทในเครือโอสถสภา เพื่อใช้น้ำมันเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) ผลิตสินค้าในกลุ่มเพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย คาดว่าจะพร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าประมาณปลายเดือนม.ค. 65 และขณะนี้ได้มีลูกค้าจอง Order สารสกัด CBD-THC เข้ามาอีกประมาณ 6-7 ราย และจะทยอยจองเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มมีรายได้จากธุรกิจนี้เข้ามาในช่วงปลายQ4/64 หรือต้นปี 65 อย่างแน่นอน

——————–

IIG โตต่อเนื่อง

IIG เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานใน 6 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 32.11 ลบ. เพิ่มขึ้น 11.39 ลบ. หรือ 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตในทุกประเภทธุรกิจ มีรายได้รวมอยู่ที่ 320.76 ลบ. เพิ่มขึ้น 86.69 ลบ. หรือ 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ๋เป็นรายได้จากการขายและให้บริการถึง 317.66 ลบ.

——————–

NCL รุก กัญชง-กัญชา

บอร์ด บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งหนึ่ง เพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน งานวิจัย และการพาณิชย์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการปลูก สกัด และจำหน่าย กัญชง-กัญชา เพื่อทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

——————–

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button