Biden News

🌟 KTC เทเงิน 297.19 ลบ. ซื้อหุ้นกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง แล้ว50%

 

KTC เผยเข้าซื้อหุ้นกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จาก KTB แล้ว50% จาก 75.05 % มูลค่า 297.19 ลบ. ระบุ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นในสวนที่เหลือซึ่งอาจมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นต่ำลงหรือสูงขึ้นภายหลังการตรวจสอบกิจการตามเงื่อนไขการปรับราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้น ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button