Biden News

🛑 PTL อวดกำไรสุทธิปีบัญชี 63/64 เพิ่มขึ้น 64% เคาะปันผล 0.46 บาทต่อหุ้น

 

บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL แจ้งผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2563-2564 (1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564) มีกำไรสุทธิ (normalized net profit) เติบโต 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการแผ่นฟิล์มโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้านยอดขาย 15,144 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2563-2564 เติบโต 8% เทียบกับยอดขาย 14,051 ล้านบาทของรอบปีบัญชีก่อนหน้า พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 414 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button