Biden News

🌟 TU รุกซื้อหุ้น Rügen Fisch ครบ 100%

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  TU  บริษัทผู้นำอาหารทะเลระดับโลก ประกาศเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นผู้นำอาหารทะเลบรรจุกระป๋องของเยอรมัน  “Rügen Fisch”    เพิ่มเติมจำนวน 49%   หนุนไทยยูเนี่ยนเข้าถือหุ้นทั้ง 100 %ของ Rügen Fisch

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button