BOARD ROOM

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย เตรียมลั่นระฆังเทรดในตลาด mai 30 มิ.ย. นี้

ในยุคที่เศรษฐกิจและการขนส่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องทำโดยตรงระหว่างผู้ซื้อ ไปซื้อสินค้าและรับกลับเองจากที่ร้านอีกต่อไป ก่อให้เกิดยุคแห่ง E-Commerce ที่รุ่งเรื่อง ทำให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าทั้งขนาดเล็ก-กลาง -ใหญ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ข้อจำกัดคือกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักเยอะมีเพียงไม่กี่เจ้า ด้วยข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์ หรือกำลังแรงงาน

TPL จึงมีความโดดเด่น ด้วยความพร้อมทุกด้านและมีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ สอดคล้องกับสโลแกน “ส่งหนัก ส่งใหญ่ ส่งทั่วไทยใช้ TP” 

ปัจจุบัน TPL มีสำนักงานและสาขาทั้งหมด 129 สาขาทั่วประเทศ พนักงานมากกว่า 700 คน จำนวนรถขนส่งในระบบ 563 คัน และมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งในปีที่ผ่านมากว่า 930,000 ชิ้น มีน้ำหนักรวมสูงถึง 67,600 ตัน

TPL หุ้น High Growth เคาะราคาไอพีโอ 3.30 บ./หุ้น
ชูจุดเด่นเป็นโลจิสติกส์ที่แตกต่าง – ฝ่าฟันมาได้ทุกวิกฤติ-ผลงานมีกำไรต่อเนื่องทุกปี

“บริษัทฯมั่นใจว่า ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า ขณะเดียวกันทำให้บริษัทฯมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ลดลง สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น ผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่หลากหลายรูปทรงด้วยระบบ “Green logistics” รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต” นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPL กล่าว

 

 

ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ปี 2565 รายได้วม จำนวน 486.20 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 21.11 ล้านบาท
ปี 1/2565 รายได้วม จำนวน 117.28 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 2.41 ล้านบาท
ปี 1/2566 รายได้วม จำนวน 132.32 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 9.12 ล้านบาท

TPL มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button