BOARD ROOM

เปิดอาณาจักร Triple i

คุณทิพย์ ดาลาล นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่เต็มไปด้วยความสามารถที่ออตที่สุดในขณะนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท

Triple i คือกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการโลจิสตกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก รวมถึงการให้บริการด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า และบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง

กลยุทธ์และเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจในปี 2564

  • กลยุทธ์
    เดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมให้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่ และผ่านการเข้าซื้อและควบรวบกิจการในะุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์
  • เป้าหมาย
    บริษัทฯ ตั้งเป้าภาพรวมการเติบดตในปี 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยบริษัฯ มีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจจากธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ร้อยละ 10-15 และอีกส่วนจะเป็นการเติบโตจากการพัฒนาธุรกิจ


ธุรกิจหลักของ Triple i

1.กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

มุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในรูปแบบของ Cargo Flight โดยจะขยายเครือข่ายการให้บริการผ่านสายการบินพันธมิตรที่มีอยู่ ทั้ง Teleport และกลุ่ม Around เพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการบินที่สำคัญในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

2. กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

สายการเดินเรือ CK Line ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้มีการศึกษาเส้นทางใหม่  เพื่อขยายการให้บริการใน North Asia โดยมีแผนขยายเส้นทางผ่าน ฮ่องกง ปูซาน จีน และส่งสินค้าต่อไปที่ญี่ปุ่นและจีนตอนเหนือ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1/2564

3. กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์

ให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การให้บริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าภายในประเทศ โดยจะโฟกัสลูกค้าหลักสองกลุ่ม คือ

1)  กลุ่มอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ สุขภาพและความงาม
2)  กลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ

4. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

จะเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่จัดเก็บและการขยายพื้นที่คลังสินค้าอันตราย 2,000-2,500 ตรม. ในโซนบางนา บางปะกง และ/หรือลาดกระบัง มีการพัฒนาบริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อรองรับกลุ่มยาและวัคซีนในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มระบบการขายช่องทาง online

Business Development ของ Triple i

แผนการขยายธุรกิจทั้งจาการเข้าซื้อกิจการและร่วมลงทุน รวมทั้ง การพัฒนาธุรกิจและบริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ๆให้สอดคล้องกับพฤติกรรม New Normal ของผ็บริโภค ดังนี้

1.การพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์ภายในประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องแบบมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาด โดยตั้งเป้าในการพัฒนาโมเดลธุรกิจด้วยการผสานศักยภาพธุรกิจเดิมที่มีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

2.ธุรกิจการให้บริการ E-commerce enabler  ซึ่งเป็นบริการด้าน Fulfillment ครบวงจรที่จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน Digital platform และ Social platform ให้กับกลุ่มลูกค้าที่แต่เดิมเคยจำหน่ายสินค้าผ่านเฉพาะช่องทาง Offline รวมทั้งการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มลูกค้าที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง Online อยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางบกผ่านระบบราง  ผ่านในประเทศที่บริษัทฯ มองว่ายังมีช่องว่างในตลาดที่จะสามารถพัฒนาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า และสามารถพัฒนาไปสู่การขนส่งสินค้าระบบรางระหว่างประเทศแบบ Cross boeder

4.ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุณอุณหภูมิ  ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialized logistics) โดยล่สุดบริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท Cool Chain Logistics ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ทริพเพิล ไอ ไลจิสติกส์ กับพันมิตรทาธุรกิจต่างชาติ จากกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีน ชุดทดสอบเชื้อ และกลุ่มยาเย็นที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง

การจับมือพันธมิตรธุรกิจ “Shipsmile” และ “Makesend Express” เพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการ Same Day Delivery

Triple i  ลุกธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศ จากการที่อุปสงค์และอุปทานได้ปรับเปลี่ยนเป็นภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ COVID-19  แพร่ระบาด ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 จากผู้ถือหุ้นเก่า คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 105.0 ล้านบาท ซึ่ง Shipsmile เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการในการเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนำ เช่น  แฟลช เอ็กซ์เพรส (“Flash”) ไปรษณีย์ไทย DHL และ LEX Express เป็นต้น

โดย ณ สิ้นปี 2563 Shipsmile และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 617.0 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวมจำนวน 27.6 ล้านบาท มีจำนวนสาขารวมกว่า 1,500 สาขาและปริมาณการขนส่งรวมกว่า 19.2 ล้านชิ้น

สุด Surprise นอกจากนี้ Triple i มีแผนที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การขนส่งสินค้าภายในประเทศในวันเดียว (same day delivery) จึงได้พิจารณาเข้าร่วมทุนใน บริษัท เมคเซนด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 9.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการขนส่งให้มีราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button