Daily NewsRecent Posts

ACC ตัวจริงเรื่องกัญชง โชว์ฟาร์มขนาดใหญ่กว่า 5,000 ต้น ตัดช่อดอกกัญชงขายแล้ว รับรู้รายได้ทันที

นางสุพิน ศิริโภค รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC กล่าวว่า ธุรกิจกัญชง เป็นธุรกิจใหม่ที่ กลุ่ม ACC ได้วางแผนการลงทุนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเป็น 1 ใน 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดย ACC วางแผนที่จะดำเนินธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตไกล และมีมูลค่าในตลาดโลกที่ใหญ่มาก พร้อมมีอัตราการเติบโตสูง  ซึ่ง ACC จะใช้กลยุทธ์การทำธุรกิจกัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ 1.พัฒนาสายพันธุ์ 2. พัฒนาระบบปลูกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถปลูกได้มากกว่า 3 รอบต่อปี  3. ธุรกิจสารสกัดจากกัญชง 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  โดยล่าสุด บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่ม ACC ได้ทำฟาร์มปลูกกัญชงระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้ง 3 ระบบ อาทิ แบบระบบปิด ( Indoor Farm) แบบโรงเรือน (Green House) และแบบปลูกกลางแจ้ง (Outdoor Farm) โดยปลูกจำนวนกว่า 5,000 ต้น และเริ่มปลูกขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ได้เริ่มเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชงเมดิคัลเกรด ที่จังหวัดชลบุรี และพร้อมจำหน่าย ช่อดอกแห้ง และรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 3 นี้

“ACC ได้เริ่มดำเนินธุรกิจกัญชงเชิงอุตสาหกรรม โดยเริ่มจากธุรกิจต้นน้ำ คือเป็นผู้ปลูกกัญชงเชิงอุตสาหกรรมระบบปิด มาตรฐานเมดิคัลเกรด หรือเชิงเภสัช ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 50 ล้านบาท และได้ร่วมมือกับทีมวิจัย พัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนากัญชงเชิงเภสัช ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และได้ใช้พื้นที่การวิจัย ณ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ซึ่งคาดว่ารับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 3 มั่นใจปีหน้า รับรู้รายได้จากกัญชงเต็มปี คาดดันผลประกอบการโตแรง โดยมีกำลังการผลิตช่อดอกแห้งอย่างน้อย 5 ตันต่อปี และสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่างมั่นคงให้กับ ACC เนื่องจากกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของโลก อีกทั้งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ได้ผ่านกฎหมายปลดกัญชงออกจาก ยาเสพติดประเภท 5 (ยกเว้นช่อดอก) โดยอุตสาหกรรมกัญชงเกี่ยวข้อง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ

1.เส้นใยกัญชง (Fiber Hemp)

2. เมล็ดกัญชง (Hemp Grain)

3. กัญชงเชิงเภสัช (Pharma Hemp)

ซึ่งเน้นการสกัดสาร Cannabidiols จากช่อดอกกัญชง ที่มีสาร CBD สูง แต่มีสาร THC ไม่เกิน 0.2%  ACC จะมุ่งเน้น ธุรกิจกัญชงเชิงเภสัช เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ ได้อย่างกว้างขวางและมีมูลค่าตลาดสูง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจของ ACC Group ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสุพิน กล่าวเสริม

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ACC” ตั้งเป้าสร้างผลประกอบการที่ดี โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ จากการดำเนินงานของบริษัทในเครือ ACC ได้แก่

1. บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน และรับเหมาสาธารณูปโภค

2. บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด

3. บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด เป็นธุรกิจด้านกัญชงแบบครบวงจร

โดย ACC รุกธุรกิจงานรับเหมางานอินฟราสตรักเจอร์เต็มตัว รองรับอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เทเลคอม ICT และพลังงานขยายตัวต่อเนื่อง และ จะเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างผลประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคงให้กับ ACC ล่าสุด ACC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด ชื่อ บริษัท เอซีซี เอเอ็มซี จำกัด (ACC AMC CO.,LTD.) เพื่อลงทุนในธุรกิจซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่นมาบริหารจัดการโดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  เป็นการดำเนินงานรับซื้อหรือโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหารจัดการ ผ่านบริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง อีกทั้ง ACC มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในการบริหารหนี้ และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและมีเงินสดที่พร้อมจะลงทุนได้ทันที โดยบริษัทฯ วางแผนการดำเนินงานไว้ครบถ้วน และจะเร่งทำการขอใบอนุญาต จากธนาคารแห่งประเทศไทย และคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจในไตรมาส 4/2565

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button