Daily NewsRecent Posts

AQUA ประกาศจับมือ NEWS เปิดตัว P2P Lending เจ้าแรกของไทย ส่ง Peer for All รุกตลาดสินเชื่อระหว่างบุคคล

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “AQUA”  ร่วมกับ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NEWS” รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความร่วมมือทางธุรกิจและได้จัดงานแถลงข่าว  “การลงทุนซื้อ Peer-to-Peer (P2P) Lending ที่ผ่านการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย AQUA และ NEWS  เป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศ” ซึ่ง AQUA และ NEWS ร่วมกันลงทุน ในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) เพื่อประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending หรือ P2P ในสัดส่วนร้อยละ 60 สำหรับบริษัท AQUA และ ร้อยละ 40 สำหรับบริษัท NEWS ในราคารวมทั้งสิ้น  500 ล้านบาท ภายใต้คอนเซปต์ “เดินหน้า Fintech นวัตกรรมการเงิน ”

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ธุรกิจ FinTech เป็น Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและเติบโตเป็นอย่างมาก   ในช่วงที่ AQUA มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ เราได้มองหาสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิม ทาง  AQUA จึงตัดสินใจเลือกลงทุน FinTech ในรูปแบบ P2P Lending เนื่องจากเรามองว่าจะเป็นระบบการกู้ยืมเงินที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มีความต้องการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่กลับถูกปฏิเสธ หรือแม้กระทั่งสามารถแก้ปัญหาลดการพึ่งพาการกู้หนี้นอกระบบของคนไทยได้อีกด้วย”

ตอนนี้บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) ได้เป็นผู้ถือสิทธิ์บริหารใน “Nestifly”  ซึ่งประกอบธุรกิจ Peer to Peer Lending Platform (P2P) เป็นการให้บริการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ เป็นการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ ซึ่งจะเป็นการกู้ยืมรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนการกู้ยืมผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินแบบที่คุ้นเคย  ซึ่ง ‘Nestify’ เป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว และเราก็ตั้งใจจะให้ เพียร์ ฟอร์ ออล เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินของคนไทยในระยะยาวอีกด้วย

สำหรับวิธีการในเฟสแรกนั้น ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถ โฉนดที่ดิน ใดๆ เพื่อมาค้ำประกัน แต่สามารถใช้เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทยมาค้ำประกันแทนได้เลย  ทำให้สะดวกทั้งต่อตัวผู้กู้เองและผู้ให้กู้อีกด้วย  ซึ่งเรามองว่าโมเดลนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NEWS”  ซึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญคือความร่วมมือของเราทั้งสองบริษัทผ่าน บริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”)  และเราจะเป็นรายแรกที่เตรียมเปิดให้บริการในประเทศไทย”

ด้านนายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวเสริมว่า “ยินดีมากๆในความร่วมมือครั้งนี้ สำหรับการได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ AQUA  ซึ่งทาง NEWS เองก็กำลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนพร้อมมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจแนวใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญที่ NEWS จะได้พัฒนาแผนธุรกิจของเราเองต่อไปในทางที่เราสนใจในอนาคตอีกด้วย และขณะนี้ NEWS เอง ก็กำลังต่อยอดธุรกิจ Fintech ในเรื่องการให้บริการด้านการลงทุน ทั้งในรูปแบบบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)  ซึ่งตอนนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม กำลังดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และให้บริการด้านการลงทุนกับประชาชนได้อย่างเต็มที่”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button