Daily NewsRecent Posts

ASIAN ติดโผหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging

ปรบมือรัวๆ … ให้กับบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบบริษัทจดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์  โดยหน่วยงาน ESG rating ได้ทำการคัดเลือก 100 หลักทรัพย์ ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG index สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (benchmark index) และใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุนแก่บริษัทจัดการลงทุนที่มีการให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนในธีม ESG

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button