Daily News

ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 63 หุ้นละ 0.03 บาท

🟢 ATP30 ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 63 หุ้นละ 0.03 บาท

นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่4จากขวา) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอทีพี 30 (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 63 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น หรือ 74.95% ของกำไรสุทธิฯ กำหนด Record Date 9 เม.ย 64 และจ่ายปันผล 30 เม.ย.64 พร้อมแต่งตั้ง นายธานินทร์ หิรัญปัณฑาพร (ซ้าย) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button