Daily NewsRecent Posts

บอร์ด B ไฟเขียวซื้อหุ้น ”เอช-ดู” 100% เตรียมลุยธุรกิจ AMC เต็มสูบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565

นางสาวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ B  เปิดเผยว่า  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน 100% ราคาหุ้นละ 152 บาท  มูลค่ารวม 38  ล้านบาท จาก บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย)จำกัดและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทเอช-ดู ซึ่งคาดว่ากระบวนการซื้อหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวต่อว่า  บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หรือ AMC  ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท  รวมทั้งสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“ การที่กลุ่ม B ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจ AMC  ถือเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่  ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงตามภาวะหนี้สินภาคประชาชน โดยเฉพาะในช่วงหลังที่เกิดสถานการณ์โควิด ตัวเลขหนี้เสีย(NPL) และสินทรัพย์ที่รอการขาย(NPA)ทั้งระบบก็ปรับตัวสูงขึ้น การลงทุนใน AMC ช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี   และสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบียอนด์  ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำหน่ายการถือหุ้นสามัญในบริษัท อีโคลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน  ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 40%  ของทุนจดทะเบียน  โดยขาย ให้กับ บริษัท ไอเอสซี จำกัด เนื่องจากคณะกรรมการประเมินว่าปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในทุกรูปแบบมีความผันผวนหนัก ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบริษัท จึงตัดสินใจขายหุ้นอีโคลด์ออกทั้งหมด และราคาที่ขายออกนั้น บริษัทก็ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button