Daily NewsRecent Posts

BGC เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 21 เม.ย.นี้

          BGC เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นขวัญใจนักลงทุนที่จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ BGC หรือ บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส แม้รอบปีที่ผ่านมาต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบ COVID-19 แต่ ‘นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร’ ซีอีโอ BGC สามารถนำบริษัทฯ ให้มีกำไรสุทธิทั้งปี 516 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ล่าสุดเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อสิทธิรับเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้

Related Articles

Back to top button