Daily NewsRecent Posts

CEN ส่งซิกการลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN กล่าวว่า บริษัทฯได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติทุกวาระตามที่เสนอ รวมถึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 89.37 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 CEN ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของกลุ่มธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากการเริ่มฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจทั้งไทยและฟิลิปปินส์

บริษัทย่อย STOWER ได้รับสัญญาเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในปี 2565 จำนวน 240 เสาโทรคมนาคมทำให้รับรู้รายได้ระยะยาวกว่า 20 ปี และ STOWER ได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยในบริษัท QROI Network Service Inc. (QNSI) ประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง ระบบอุปกรณ์โครงข่ายมือถือบนเสาสัญญาณให้กับบริษัทชั้นนำ Huawei and Ericsson โดยมีผลประกอบเป็นบวกต่อเนื่อง โดยเข้าลงทุนในสัดส่วน 67% และเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2565 ถือว่าเป็นการเสริมสร้างรายได้และการให้บริการเพื่อครอบคลุมและครบวงจรธุรกิจเสาโทรคมนาคมของ STOWER

ส่วนบริษัทย่อย RWI สร้างรายได้เติบโตกว่าปีก่อน จากความต้องการสินค้าของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และราคาขายลวดเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี และผู้ถือหุ้น RWI มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทและประกาศออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W3 ส่งผลให้ CEN มีสินทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

CEN ได้จัดตั้งบริษัทลูกคือ บริษัท แคปปิทอล ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัดหรือ CDN โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจดิจิทอลและบริการผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโต รอบใหม่ โดยฉีกแนวจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ลงทุนอยู่ เช่น พืชเศรษฐกิจ ธุรกิจกลุ่มสุขภาพ หรือธุรกิจเทคโนโลยี   ที่ตลาดให้มูลค่า และ อยู่ระหว่างการศึกษาหลายโครงการ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้  โดยเน้นการลงทุนสร้างรายได้เร็วและได้กำไรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุน และกระจายความเสี่ยง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button