Daily NewsRecent Posts

CHAYO จบครึ่งปีแรกได้สวย ชนะประมูลซื้อหนี้เข้าพอร์ตรวม 5,336.91 ลบ. เดินหน้าพุ่งเป้าสู่พอร์ตบริหารหนี้ 100,000 ลบ.

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 กลุ่ม ชโย กรุ๊ป ได้ชนะประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL & NPA) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,336.91 ล้านบาท

โดย 1. บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด ชนะประมูลหนี้ไม่มีหลักประกัน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 รวมจำนวน 2,770.98 ล้านบาท และชนะประมูลในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 2,447.96 ล้านบาท รวม 2 ไตรมาสซื้อหนี้จำนวน 5,218.94 ล้านบาท

และ 2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด ชนะประมูลหนี้มีหลักประกัน (Housing loan) วันที่ 20 มิถุนายน 2566 จำนวน 117.97 ล้านบาท

ขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (หนี้เสีย) ที่บริหารอยู่ในมือ จำนวน 85,853 ล้านบาท (มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง) ซึ่งแบ่งหนี้เสียที่มีหลักประกัน จำนวน 20,651 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกัน จำนวน 65,202 ล้านบาท (ไม่รวมทรัพย์รอการขาย หรือ NPA อีก จำนวน 356.09 ล้านบาท)

“ไตรมาสแรกปีนี้ เรามีหนี้ที่บริหารอยู่ในมือ 85,853 ล้านบาท และช่วงไตรมาส 2 เราชนะประมูลซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้อีกประมาณ 2,500 ล้านบาท รวมมีหนี้ที่บริหารเกือบ 100,000 ล้านบาท และจะทยอยดำเนินการและสร้างรายได้ให้กับ ชโย กรุ๊ป ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป” นายสุขสันต์ กล่าว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button