Daily NewsRecent Posts

CHAYO ไฟเขียวปันผล พ่วงแจกวอร์แรนต์ พร้อมโชว์ผลงานปีนี้ได้ซื้อหนี้เสียมาบริหารแล้วกว่า 8,200 ลบ.

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (ขวา) กรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO  ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่เสนอ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ (E-EGM) เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน  2566 ที่ผ่านมา

สำหรับมติสำคัญในการประชุมที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ ได้แก่ การจ่ายปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 22.3 ล้านหุ้น อัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.00111112 บาท รวมทั้งแจกวอร์แรนต์ฟรี 113.71 ล้านหน่วย ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึ่งกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 ตุลาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ CHAYO-W3 กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิเป็น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ CHAYO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

โดยคุณสุขสันต์ ได้รายงานเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน บริษัทได้ซื้อหนี้เสียมาบริหารเพิ่มแล้วกว่า 8,200 ล้านบาท โดยในปีบริษัทมีเป้าหมายในการซื้อหนี้เสียมาบริหารเพิ่มประมาณ 10,000 – 15,000 ล้านบาท

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button