Daily NewsRecent Posts

CIG ปลื้ม!! ได้รับการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันอีก 3 ปี

CIG ปลื้ม!! CAC ได้รับการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน อีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.64 โดย พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ระบุช่วยสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทคู่ค้าและขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชัน

 

พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG ผู้นำด้านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็นให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและได้ยื่นแบบประเมินตนเองไปให้คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) พิจารณา

ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ได้แจ้งมาว่าในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ประจำไตรมาส1/2564 มีมติให้ต่ออายุการรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

“บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพิเศษร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยล่าสุดทางสมาคมได้มีมติต่ออายุการรับรอง บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา” พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง กล่าว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button