Daily NewsRecent Posts

CIG คว้ารางวัลระดับ bronze medal จาก “EcoVadis” หน่วยงานจัดลำดับความยั่งยืนบริษัทจากทั่วโลก

CIG ประเดิมคว้ารางวัลระดับ bronze medal Top 50% ครั้งแรกจากการประเมินของ EcoVadis หน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนของบริษัทจากทั่วโลก ด้านผู้บริหาร “วราวุธ อรุโณทัย” ปลื้ม!! ได้รับคะแนนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านจริยธรรมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

          นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG ผู้นำด้านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับระบบปรับอากาศและทำความเย็นให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก  ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ Bronze Medal Top 50% เป็นครั้งแรก จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนจากบริษัททั่วโลก จากการประเมินครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับคะแนนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านจริยธรรมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ EcoVadis ทำการจัดอันดับบริษัทกว่า 65,000 บริษัททั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพของระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์เหล่านี้อ้างอิงมาจากมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล

“ เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการสร้างความยั่งยืนเกิดผลเป็นรูปธรรม จนได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาสู่การยกระดับความยั่งยืนให้สูงขึ้นต่อไป” นายวราวุธ กล่าว

อนึ่งการให้รางวัลและการรับรองของ EcoVadis นั้นมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (International CSR Standard) รวมถึง Global Reporting Initiative (GRI), กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (The United Nation Global Impact; UNGC),และ ISO26000 มาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) ซึ่งครอบคลุมการจัดซื้อมากกกว่า 190 ประเภท จาก 150 ประเทศทั่วโลก

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button