Daily NewsRecent Posts

DITTO เข้าเทรดวันแรกสูงกว่าราคาจองซื้อ IPO 140%

นายธีรชัย รัตนกมลพร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ นายทวี มีเงิน (ขวาสุด) ประธานกรรมการ
นายฐกร รัตนกมลพร (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัยทัด กุลโชควณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ร่วมเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ผ่านระบบ Virtual Ceremony โดย DITTO มีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งหุ้น DITTO เปิดการซื้อขายที่ราคา 18.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 140% จากราคาจองซื้อ IPO ที่หุ้นละ 7.50 บาท

Related Articles

Back to top button