Daily NewsRecent Posts

DMT เฮ! ปี 66 โชว์กำไรพุ่ง 29% แตะ 1 พันลบ. พร้อมประกาศตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโต 10% พร้อมเดินหน้ารุกขยายกิจการต่อเนื่อง

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT เฮสนั่น! จ่ายเงินปันผลงวดปี 66 รวมอัตราหุ้นละ1.20 บาท เป็นเงินกว่า 1.42 พันล้านบาท คิดเป็น 141.32%ของกำไรสุทธิ และมีการเติบโตของเงินปันผลในอัตรา 6.19% จากปี 2565 เปิดงบการเงินปี 66 รายได้ผ่านทางเพิ่มขึ้น 27% แตะระดับ 2.32 พันล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิพุ่ง 29% สู่ระดับกว่า 1 พันล้านบาท ฟากบิ๊กบอส “ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย” ประกาศตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโต 10% ตามคาดการณ์ปริมาณการจราจรอยู่ที่ 1.16 แสนคันต่อวัน พร้อมเดินหน้ารุกขยายกิจการ พร้อมเข้าประมูลโครงการที่ภาครัฐเปิดประมูลให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 177.18 ล้านบาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวในวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 5 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 1.93 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,279.78 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงิน 1,039.48 ล้านบาท และเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรก งวด 6 เดือนแรก และงวด 6 เดือนของปี 2566 ประกอบด้วย จ่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน จำนวน 413.43 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566, จ่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน จำนวน 413.43 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และ จ่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน จำนวน 413.43 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566  รวม 3 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,240.29 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) บริษัทฯ มีรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 2,324.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อนที่มีรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 1,832.08 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุน จำนวน 25.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% และรายได้อื่น จำนวน 5.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,003.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 780.58 ล้านบาท

โดยในปี 2566 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันรวม 106,907 คัน เพิ่มขึ้น 25.16% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันรวม 85,417 คัน โดยมีรายได้ค่าผ่านทางทั้งปีเป็นจำนวน 2,324.97 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 26.90%

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน ตามคาดการณ์ปริมาณการจราจรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 116,000 คันต่อวัน จากปี 2566 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 106,907 คันต่อวัน ซึ่งแนวโน้มปริมาณจราจรบนทางยกระดับดอนเมือง พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4/2566 มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 110,336 คันต่อวัน สูงสุดในรอบ 3 ปีตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคธุรกิจที่กำลังฟื้นตัว ทำให้มีกิจกรรมการเดินทางเพิ่มสูงขึ้นกลับไปใกล้เคียงช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 และรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ชัดเจน เช่น มาตรการฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน จำนวน 8.5 ล้านคนในปีนี้ รวมทั้งคาดว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยปี 2567 จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button