Daily NewsRecent Posts

DOD งบปี 63 กำไรสุดปัง งบการเงินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 300.40

นายดุษิต จงสุทธนามณี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานที่ประชุม / รองประธานกรรมการบริษัท และนายธนิน ศรีเศรษฐี (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวม 321.17  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 300.40  และรายได้จากการขายที่ 1,611.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 103.97 พร้อมประกาศจุดแข็งทางธุรกิจ ชูศักยภาพด้านโรงสกัดวัตถุดิบ ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร สู่การต่อยอดไปยังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสกินแคร์จนกระทั่งถึงคอสเมติกส์ พร้อมทั้ง บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด (บริษัทย่อย) เสริมศักยภาพในการต่อยอดการผลิตธุรกิจกัญชง

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button