Daily NewsRecent Posts

EKH ทุ่ม 160 ล้านบาท เปิดตัว KOON Palliative Care Specialised Hospital รักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกในไทย

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  โรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ ได้เปิดตัว โรงพยาบาลคูน หรือ KOON Palliative Care Specialised Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาแบบ Palliative care แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยงบลงทุน 160 ล้านบาท   ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด และเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลเอกชัย EKH โดยถือหุ้นในสัดส่วน 100%

ทั้งนี้โรงพยาบาลคูนมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัว เป็นการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการจัดการอาการไม่สุขสบายต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้คนไข้มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดและให้ความรู้สึกถึงความเอาใจใส่และอบอุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาภายใต้แนวคิด…Be near, be around, be with.

สำหรับจุดเด่นของ KOON Palliative Care Specialised Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ขนาด 30 เตียง ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบประคับประคองซึ่งเป็นหลักการรักษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกับคนในครอบครัว เพื่อให้ทุกฝ่ายมีคุณภาพชีวิต ความสุขที่เพิ่มขึ้นโดยใช้หลักการดูแลรักษาทั้งเชิงกายภาพร่างกายด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล ร่วมกับการดูแลเรื่องสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยและคนในครอบครัวไปพร้อมๆกัน สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่พร้อมด้วยห้องพักที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย เหมือนอยู่บ้าน แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป โดยเรามีบุคลากรทางการแพทย์ และทีมงานผู้เชียวชาญดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยระยะสุดท้าย จุดมุ่งหวังของเราคือ ต้องการยกระดับคุณภาพรักษาของวงการแพทย์ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

การดูแลแบบ Palliative Care ถูกออกแบบมาเพื่อคนไข้ที่มีโรคร้ายแรงต่างๆ ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนไข้อย่างมากและทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลงจนลดทอนวันเวลาในชีวิตของคนไข้ ซึ่งรวมถึงโรคมะเร็ง โรคหัวใจบางประเภท โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคตับแข็งระยะท้าย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรื้อรัง เช่น Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) และอื่นๆ  โดยพร้อมดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งเพื่อให้คนไข้และครอบครัวสุขสบายที่สุดเท่าที่ทำได้ รวมไปถึงการติดตามสุขภาพจิตของคนใกล้ชิดหลังการจากไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ทั้งนี้โรงพยาบาลคูนได้รับใบอนุญาตให้เปิดดำเนินการและพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและมีแผนที่จะขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ด้าน แพทย์หญิงนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูน  เปิดเผยว่า “บุคลากรของเราประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักจิตบำบัด และสหสาขาอื่นๆ อีกมากมาย ในอัตราส่วนระหว่างบุคลากรต่อคนไข้ที่มากเป็นพิเศษเพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและอบอุ่น ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเราทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเดียวก็คือ ทำให้คนไข้มีความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้” 

นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการฟังเชิงลึก (deep listening) และพร้อมจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพูดคุยและรับฟังทั้งคนไข้และครอบครัว เพราะมีเพียงการฟังอย่างตั้งใจเท่านั้นที่จะช่วยให้มีความเข้าใจและแนะนำแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแก่คนไข้และครอบครัวได้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button