Daily NewsRecent Posts

EKH ส่งซิก Q4/65 ฉายแววเด่น ธุรกิจ Health Care สดใส ศูนย์ IVF ฟื้นจากการเปิดประเทศ-รพ.คูนเสริมทัพ

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ประเมินภาพรวมธุรกิจและผลงานไตรมาส จำนวนผู้รับบริการ IPD และ OPD เพิ่มขึ้นรวมถึงรับอานิสงส์จากศูนย์ IVF ที่เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ ประกอบกับบริการทางการแพทย์ทั่วไปคึกคักและได้โรงพยาบาลคูนช่วยหนุน ฟาก “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจหลังจากได้เพิ่มศักยภาพด้านการบริการศูนย์การรักษาเฉพาะทางให้ครบวงจร ทำให้ผู้ป่วยในและนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ประกาศเดินหน้าขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเปลี่ยนฤดูกาลทำให้จำนวนผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับการกลับเข้ามาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้การเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและมีแผนที่จะขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

“แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของกลุ่มบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าไตรมาส 4 จะเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งจากการระบาดของโควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไป ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางและการเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น ทำให้ EKH มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกต่าง ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้รายได้และกำไรในช่วงที่เหลือของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”  นายแพทย์อำนาจกล่าวในที่สุด

อนึ่งสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ  76.04 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเท่ากับ  296.59  ล้านบาท

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button