Daily NewsRecent Posts

EKH จ่ายปันผลอัตรา 0.11 บ./หุ้น XD วันที่ 6 พ.ค.64

ผู้ถือหุ้นบมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH)  ขานรับปันผลงวดปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 6 พ.ค.64 และกำหนดรับเงินปันผลวันที่ 21 พ.ค.64 นี้ ขณะที่ “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ลุยขยายศูนย์บริการทางการแพทย์ตามแผน รองรับผู้เข้ารับบริการที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   พร้อมวางเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเต็มสูบ รับอานิสงส์ยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น  

 

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี 2563  ในรูปของเงินสดในอัตราในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2564  วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

“ช่วงต้นปีถึงกลางปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้เข้ารับบริการทั้งในส่วนของผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก(OPD) ลดลง อีกทั้งการปิดประเทศส่งผลต่อการเข้ารับบริการศูนย์ผู้มีบุตรยากของบริษัทย่อย แต่ช่วงไตรมาส 4  เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลทำให้มีผู้เข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ป่วย IPD และผู้ป่วย OPD ยังคงเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง  จึงช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ  ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และเชื่อว่าในอนาคต EKH จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง” นายแพทย์อำนาจกล่าว

นายแพทย์อำนาจ กล่าวต่อถึง ภาพรวมธุรกิจปีนี้เชื่อว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากการบริการทางการแพทย์ ในด้านต่างๆ ยังเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งมีผู้ป่วยกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในส่วนของผู้มาใช้บริการเข้ารับการตรวจไวรัสโควิด-19  รวมทั้งผู้ป่วย IPD ผู้ป่วยOPD  ประกอบกับการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น  โดยที่ผ่านมาได้ขยายศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม และในปี 2564 จะมีการขยายศูนย์กายภาพบำบัด จึงทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น  ทำให้เชื่อมั่นว่าจะหนุนรายได้ปี 2564 เติบโตไม่ต่ำกว่า20% จากปี 2563

อย่างไรก็ตามนับต่อจากนี้ไปบริษัทฯ จะยังคงมุ่งขยายธุรกิจในทุกภาคส่วนให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามแผนที่ได้วางไว้  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงมีแผนทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในทางการแพทย์  เพื่อทำให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างยั่งยืน  อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button