Daily NewsRecent Posts

GUNKUL จ่ายปันผล0.182 บ./หุ้น

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริษัท และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมทีมผู้บริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นเห็นชอบวาระจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.182 บาท  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  โดยปีนี้บริษัทฯ มั่นใจรายได้รวมจะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 20% และยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  ธุรกิจงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC)  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งโซลาร์และพลังงานลมในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Related Articles

Back to top button