Daily NewsRecent Posts

HENG ส่งซิกไตรมาส 3/65 พอร์ตสินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง ย้ำชัด สคบ.คุมดอกเบี้ยเช่าซื้อไม่กระทบ

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เปิดเผยว่า จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ที่ต้องการควบคุมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 หลังจากที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาและคณะกรรมการ สคบ. เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อต่อปีสำหรับรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 10% ส่วนรถยนต์มือสองไม่เกิน 15% และรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ซึ่ง HENG ประเมินว่า หากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ HENG เรียกเก็บจากลูกค้าใกล้เคียงและต่ำกว่าเพดานโดยเฉลี่ยอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะบริหารจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวของ สคบ.ได้ เพื่อผลักดันการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อให้ขยายตัวตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมมุ่งบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่ง HENG ได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนการเงินลดลงช่วยส่งเสริมขีดความสามารถการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้ ที่คาดว่าจะขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 30% ได้ตามเป้าหมาย

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2565 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากความสามารถในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในท้องถิ่นที่มีความต้องการแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น ภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการมุ่งเน้นควบคุมคุณภาพลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพิจารณาสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้ จึงคาดว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPLs จะมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button