Daily NewsRecent Posts

ITNS จ่อขายไอพีโอ 70 ล้านหุ้น พร้อมหุ้น Greeshoe อีก 10 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนใน mai ภายในปีนี้

นายสมชาย อ่วมกระทุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (ITNS) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยจะเปิดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ภายในไตรมาส 4/2565 จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 31.82% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565  บริษัทฯ มีรายได้รวม 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 72.64 – 77.74 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.44 – 24.91 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.30 – 8.01 ของรายได้รวม

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2562 – 2564 และงวด 6 เดือนแรก มีจำนวน 21.25 ล้านบาท 28.83 ล้านบาท 32.59 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.52 ร้อยละ 7.68 ร้อยละ 8.78 และร้อยละ 12.63 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและต้นทุนในการจัดจำหน่ายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 523 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของ ปี 2565 ที่ 370 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ คาดว่าปี 2565 จะสามารถสร้างผลงานทั้งรายได้ และกำไรเติบโตสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ

สำหรับธุรกิจของ ITNS จะแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ (1) ธุรกิจจำหน่ายและ ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2) ธุรกิจให้บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ (3) ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITNS กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) อย่างยิ่ง นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงการในอนาคต ขยายธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อสร้าง Recurring income รวมถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ ITNS อีกด้วย

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) หรือ ITNS กล่าวว่า ITNS ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) จำนวน 70,000,000 หุ้น หุ้น และมีหุ้น Greenshoe อีก 10,000,000 หุ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ ITNS เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ ธุรกิจของ ITNS มีความโดดเด่น คือ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมานานเกือบ 20 ปี และให้บริการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมขอบเขตงานและระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับประเทศ อีกทั้ง ITNS ยังเป็นคู่ค้าระดับ Gold Certified Partner ของ Cisco บริษัทขนาดใหญ่ที่ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายและเทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วย

“แนวโน้มธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง มีอนาคตที่น่าสนใจ เนื่องจากแนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัพเกรดเทคโนโลยีต่างๆ ก็เป็นผลดีต่อบริษัทเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ITNS ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2565 บริษัทมี D/E อยู่ที่ 0.56 เท่า  โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า ภายหลังการเข้าระดมทุนในครั้งนี้  เราเชื่อมั่นว่า ITNS จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากธุรกิจอยู่ในเมกะเทรนด์” นายรัฐชัย กล่าวในที่สุด

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button