Daily NewsRecent Posts

IVL เผยกำไร Q1/64 เพิ่ม 10 % พร้อมเดินหน้าโครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2564

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564

  • รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 3,240 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  • Reported EPS อยู่ที่ 04 บาท เทียบกับ 0.20 บาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และ 0.07 บาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
  • Reported EBITDA เท่ากับ 483 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Core EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้น (จำนวน 369 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเติบโตร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) จากความได้เปรียบในการปรับปรุงสัญญาและกำไรจากสินค้าคงคลัง
  • โครงการ Olympus หรือโครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและต้นทุนทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานคิดเป็นจำนวน 67 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับปี 2564 ซึ่งตั้งไว้ที่ 287 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจำนวน 195 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2563)

 

โครงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่กำลังดำเนินการ

ท่ามกลางการฟื้นตัวของสถานการณ์ ไอวีแอลยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เริ่มไว้ในปี 2563 บริษัทฯ มีความคืบหน้าที่ดีในการพัฒนาการใช้ระบบ ERP เดียวทั่วโลก เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการใช้ข้อมูล (data platform) และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มระเบียบในหลายๆ ด้าน อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง (exposure management) ซึ่งเป็นแง่มุมสำคัญต่อสภาพตลาดที่มีความซับซ้อนในทุกวันนี้ นอกจากนี้ ไอวีแอลได้ตั้งหน่วยบริหารจัดการงานส่วนกลางที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ ดิจิทัล และการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างบริหารของไอวีแอลเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุุรกิจย่อย 16 กลุ่ม ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หนึ่งเดียวที่ดูแลงานทั่วโลก สะท้อนความคล่องแคล่วและคล่องตัวในการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อรองรับอุปทานที่แข็งแกร่งของลูกค้า รูปแบบธุรกิจของไอวีแอลที่บูรณาการในระดับภูมิภาคทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นผลดี แม้จะมีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหลายประการในไตรมาสนี้ อาทิ ปรากฏการณ์ลมวนในเขตขั้วโลก (Polar Vortex) และเหตุการณ์เรือขวางคลองสุเอซ การที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่เป็นเจ้าของเองได้ ทำให้ไอวีแอลสามารถดำเนินการผลิตในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องด้วยความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานของเราเอง

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เมื่อไตรมาสที่ผ่านมา ผมได้กล่าวไว้ว่าปี 2563 ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างต่ออุตสาหกรรมที่ไอวีแอลดำเนินการ และผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 นี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน รูปแบบธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์และการบริหารธุรกิจอย่างมีประสบการณ์ เสริมด้วยโครงการปรับเปลี่ยนด้านต่างๆ ของเรา จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายปี 2566 ของเรา นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเป็นแนวทางสำคัญต่อการดำเนินงานของไอวีแอลในภายภาคหน้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

 

Related Articles

Back to top button