Daily NewsRecent Posts

IVL ลงนามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ESG มูลค่า 275 ล้านยูโร หนุนการจัดหาเงินทุนเพื่อความยั่งยืน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้ลงนามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เชี่ยมโยงกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG-Linked Revolving Credit Facility) มูลค่า 275 ล้านยูโร ร่วมกับธนาคาร 6 แห่ง เสริมความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทฯ ต่อการจัดหาเงินทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน

กลไกในการกำหนดราคาสินเชื่อหมุนเวียนรายการนี้เชื่อมโยงกับการจัดอันดับความเสี่ยง ESG ของไอวีแอล ทำให้มีข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามการพัฒนาคะแนนประเมินการจัดการต่อประเด็นสำคัญด้าน ESG (Material ESG Issues) ตามที่กำหนดโดยองค์กรอิสระที่ศึกษาวิจัยด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ โดยสินเชื่อดังกล่าวอนุมัติให้แก่บริษัทย่อยของไอวีแอลในยุโรปเป็นระยะเวลา 2 ปี พร้อมตัวเลือกที่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกหนึ่งปี

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า ‘’การจัดหาเงินทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อกลยุทธ์การเติบโตของไอวีแอล  และเราได้ดำเนินงานเชิงรุกมาโดยตลอดในการจัดหาเงินทุนลักษณะนี้ที่กำลังเติบโต ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จล่าสุดในการได้รับสินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน ESG ครั้งนี้ ผมขอขอบคุณพันธมิตรของเราทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเป็นอย่างดี”

วงเงินสินเชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของไอวีแอลในการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับความมุ่งมั่นด้าน ESG และความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ไอวีแอลกำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG ปี 2025 อีกทั้งกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นสำหรับปี 2030 ได้แก่ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ลงร้อยละ 30 การลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 15 การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 การลดอัตราการใช้น้ำลงร้อยละ 20 การจัดการขยะแทนการฝังกลบให้ได้ร้อยละ 90 และรีไซเคิล PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนให้ได้ 1.5 ล้านตันต่อปี

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การผนวกเป้าหมาย ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเงินทุนเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นโดยรวมของเราต่อความยั่งยืน ผลการดำเนินงานที่สามารถบรรลุและขยายเป้าหมาย ESG ของเรานั้นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ให้สินเชื่อและนักลงทุน ในระหว่างที่เรากำลังเพิ่มศักยภาพโครงสร้างเงินทุนของไอวีแอล”

ทั้งนี้ ING Bank NV เป็นผู้หลักในการจัดสรรสินเชื่อและประสานงานด้าน ESG ร่วมกับผู้ให้สินเชื่อรายอื่นๆ ได้แก่ ABN Amro Bank NV ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารลูมิเนอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และอื่นๆ

นาย Jan De Jaeck, Sustainable Finance Lead Belgium, ING Bank NV กล่าวว่า “อินโดรามา เวนเจอร์สได้ยกระดับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรไปอีกขั้น ด้วยการเชื่อมโยงการจัดอันดับ ESG เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กร ซึ่ง ING เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้าน ESG ของไอวีแอลสำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button