Daily NewsRecent Posts

K-HA ผนึก “ไทยจัดการ ลองสเตย์” ผุดโปรเจกต์ใหม่ “เคหะลองสเตย์”

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หลังทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จับมือกับ บริษัท ไทยจัดการ ลองสเตย์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ในผู้ถือหุ้น ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการสำรวจพื้นที่ในการจัดทำที่พักอาศัยในระยะยาวให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการหลังเกษียณ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพำนักระยะยาว ให้ได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษที่ทำคู่ขนานไปพร้อมๆ กับโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุขประชา ในชื่อ “เคหะลองสเตย์” ซึ่งโครงการนี้จะสามารถตอบโจทย์ในด้านที่อยู่อาศัยของคนกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปแบบของที่พัก พื้นที่สันทนาการ ตลอดจนมีศูนย์ดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานที่ดี

ด้าน นางปิยภัทร สุบรรณ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจองที่พักโรงแรม บ้านพักในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว และบริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น บมจ.เคหะสุขประชา ในการร่วมพัฒนาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ของเคหะสุขประชา พร้อมพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ในชื่อ “เคหะลองสเตย์” อีกด้วย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะกรรมการบริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท ถือหุ้น 30%

“โครงการเคหะลองสเตย์” จะเป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ นักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว สำหรับจุดเด่นของโครงการนี้ คือ ราคาค่าเช่าจะถูกกว่าตลาด มีศูนย์สุขภาพที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล เป็นแหล่งชุมชนที่สามารถดูแลข้าราชการเกษียณ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้สูงอายุที่ต้องการบ้านพักที่อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาว โดยโครงการดังกล่าวไม่ต้องมีเงินดาวน์ ไม่มีเงินล่วงหน้า และสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย โดยค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 2

Buy Amoxil UK

,900 บาท ต่อเดือน

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บมจ.เคหะสุขประชา มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8 ราย โดย บริษัท ไทยจัดการ ลองสเตย์ จำกัด เป็น 1 ใน 8 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่จะร่วมมือกันผลักดันและสนับสนุนโครงการของเคหะสุขประชาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และครบทุกมิติของการพัฒนาชีวิตประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button