Daily NewsRecent Posts

MFC จัดงานสัมมนา “กัญชาการลงทุนที่มีอนาคต”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) หรือ MFC จัดงานสัมมนา “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” แนะนำกองทุนเปิด MFC Global Cannabis Fund (เอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส) หรือ ‘MCANN’ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม Intercontinental, Bangkok ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันกัญชาโลก หรือ Weed Day

 

          ก่อนหน้านี้ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้ประกาศเปิดตัวและให้จองซื้อกองทุน ‘MCANN’ ในช่วง IPO 19 – 27 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นกองทุนกัญชากองแรกของประเทศไทย ที่ทางบลจ.จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าไปลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชา (Marijuana) หรือกัญชง (Hemp) ที่ถูกกฎหมาย เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ทั้งด้านพัฒนายา (Pharmaceutical)และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เช่น Global X Cannabis ETF(POTX) ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางกัญชากัญชง หรือ Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) ที่เป็นกองทุน Cannabis ETF นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ด้วย
         การสัมมนาในหัวข้อ “กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมบรรยายด้วยคือ รศ. ดร. วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาองค์การเภสัชด้านกัญชาทางการแพทย์และที่ปรึกษาด้านกัญชา กัญชง กระท่อม ป.ป.ส. ผศ. พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กุมารประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และคุณรินรดา นรากรพิจิตร์ นักวิเคราะห์ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยทั้งสามท่านให้ความรู้และมุมมองเรื่องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างละเอียด
          คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี เผยว่า “MFC ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม การันตีด้วยหลากรางวัลใหญ่ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นการตั้งกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ลงทุน เราผลักดันและปรับตัวให้เเป็นกองทุนที่มั่นคงในขณะที่มีความทันสมัย ทันต่อกระแสของโลก โดยการตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นที่นิยมและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอย่างกัญชา กัญชง เป็นสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นยินดี และหวังว่า MCANN จะได้รับความสนใจอย่างมาก ”

Related Articles

Back to top button