Daily NewsRecent Posts

โมเดอร์นฟอร์ม ลุยขยายธุรกิจเปิด “โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา” โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็ง

โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป ขยายธุรกิจ ส่งบริษัทลูก โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ รุกธุรกิจสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ ลงทุน 400 ล้านบาท เปิด “โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา” โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็ง สร้างเครือข่ายการรักษาโรคมะเร็งให้มีความเข้มแข็งทั้งความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็งร่วมกับประชาคมอาเซียนและสุขภาพโลก ตั้งเป้า 2564 รายได้เติบโต 70%

 

นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แล้ว โมเดอร์นฟอร์มยังมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านสุขภาพ ที่บริษัทได้เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) “MHC” ตั้งแต่ปี 2548 ในสัดส่วน 95% คิดเป็นเงินลงทุน 150 ล้านบาท โดยเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมไปจนถึงออกแบบรับเหมาก่อสร้างพื้นที่ทางทำหัตถการต่างๆ ภายในโรงพยาบาล อาทิ ห้องปรับอากาศแรงดันบวก/ลบ Co-Hort Ward ห้องผ่าตัดไฮบริด ห้องสวนหัวใจ หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น  ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มตัว เนื่องจากธุรกิจด้านการแพทย์เป็น 1 ใน 10 S-Curve ใหม่ที่มีศักยภาพเติบโต ท่ามกลางยุคที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การลงทุนของ MHC ในโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จ.อุบลราชธานี ในสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท ร่วมกับทีมนายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง  โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ร่วม 400 ล้านบาท จะช่วยหนุนให้โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันการแพทย์นานาชาติปัจจุบัน

 

 

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กล่าวเสริมว่า

“ชีวามิตรา” แปลว่าเป็นมิตรกับทุกชีวิต ยึดหลักดำเนินชีวิตด้วยมิตรภาพ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาเพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยปรัชญาการดำเนินงานที่เอาใจใส่ เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ดังนิยาม “กาย…ต้องตรงจุด” “ใจ…ต้องดูแล” เสริมประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ดูแลอย่างลึกซึ้งด้วยเทคโนโลยีการรักษาใหม่ล่าสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลคนไข้ดุจญาติมิตร ดั่งชื่อโรงพยาบาล “ชีวามิตรา” เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราทำงานภายใต้แนวคิด “NEW POSSIBILITY OF CANCER TREATMENT” ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้ในการรักษา บนพื้นฐานของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มอบทางเลือกในการรักษาโดยพิจารณาจากโรคมะเร็งที่เป็น สภาพร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีหรือแนวทางการรักษาในราคาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ที่สำคัญคือได้ผลในการรักษา มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด โดยในปี 2564 ตั้งเป้ามีรายได้เติบโต 70 % และมีแผนขยายบริการที่ครอบคลุมทั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยการตรวจหามะเร็งด้วยวิธีการใหม่ ๆ รวมทั้งการให้บริการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งนี้ ในช่วงแรกมุ่งให้บริการผู้ป่วยในอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังพร้อมรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป. ลาว และกัมพูชา เมื่อสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย” นายแพทย์ธนุตม์ กล่าวทิ้งท้าย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button