Daily NewsRecent Posts

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง MTW จ่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 87 ล้านหุ้น เตรียมลั่นระฆังเทรดภายในปีนี้

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง MTW กดปุ่มนำหุ้นไอพีโอ จำนวน 87 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมภายในปีนี้ นำเงินไปขยายธุรกิจและใช้เป็นทุนหมุนเวียน หวังดันผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งของ MTW เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565  ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 87,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หมวดธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมภายในปีนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ไปใช้สำหรับ(1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ (2) การขยายธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย 2.1การซื้อที่ดินโรงงาน 2.2 ชำระค่าก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน 2.3ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับทุนจดทะเบียนของ MTW ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 337.00 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 250.00 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย MTW ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ (2) ถือหุ้นในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ร้อยละ 85

ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ “Anoko” “Noble” “Over Bick’C” และ “S Sport” และตราสินค้าอื่นๆ เช่น “SuperKool” เป็นต้น ลักษณะการจำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งเป็นการขายปลีก 1-5 ตัว และขายส่ง 6 ตัวขึ้นไป โดยการขายในราคาปลีกจะเป็นการขายผ่านช่องทางหน้าร้านสาขาทั้ง 2 สาขาของบริษัทเท่านั้น การขายส่งสามารถขายได้ทั้งผ่านหน้าร้านสาขาและโรงงาน

ปัจจุบันหน้าร้านสาขาของบริษัทมีทั้งหมด 2 สาขา มีทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งที่เป็นแหล่งซื้อขายปลีก-ส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปหลักของประเทศไทยและเป็นแหล่งซื้อ-ขายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท โดยมีกำลังการผลิตเสื้อสำเร็จรูปรวม 1.8 ล้านตัวต่อปี ส่วนสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า DECO บริษัทมีตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วประเทศและมีกำลังการผลิตรวม 11,500 คันต่อปี

ด้านนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW เปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.ให้นับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) โดยมี  บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหุ้นไอพีโอจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2562-2564 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 13.89 ล้านบาท จำนวน 17.35 ล้านบาท และจำนวน 26.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเติบโตเท่ากับ 8.85% ,9.92% และ 12.30% ตามลำดับ

“ในปี 2562 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นผลจากธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เริ่มจำหน่ายให้กับตัวแทนและลูกค้าในพื้นที่ต่าง สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 3.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.91 เป็นผลจากการเติบโตของยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและการลดลงของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.90 เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามความต้องการมากขึ้นของผู้ใช้งาน” นายกฤตเมธ กล่าว

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งปรับเปลี่ยนทั้งเครื่องจักรและวิธีการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มองเห็นว่าพลังงานทางเลือกจะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในอนาคต ในเดือนมกราคม 2561 จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือถือโดยกลุ่มชาวไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นชาวไต้หวัน ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทย่อย การนำบริษัทฯ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ ถือเป็นอีกย่างก้าวที่สำคัญของ MTW ที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีศักยภาพพร้อมในการเข้าระดมทุนเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button