Daily NewsRecent Posts

NCL แจงขายบิ๊กล็อตหนุน ‘พงษ์เทพ วิชัยกุล’ ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL แจงรายการขายหุ้นบิ๊กล็อตรวม 62,404,245 หุ้น หรือ 11.81% ออกมาวานนี้ (16 ส.ค.65) ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง หนุน“พงษ์เทพ วิชัยกุล” ผู้บริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่แทน “กิตติ พัวถาวรสกุล” แต่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไม่ต้องตกใจ เพราะการบริหารงานต่างๆ ยังเดินหน้าเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือการเติบโตของ NCL ที่จะสร้างความประทับใจและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button