Daily NewsRecent Posts

NCL ดึง “พงษ์เทพ วิชัยกุล” นั่งรองซีอีโอ เสริมทัพธุรกิจแข็งแกร่ง

บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL เดินเกมรุกประกาศแต่งตั้ง “พงษ์เทพ วิชัยกุล” มือขวา “วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” แห่ง บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น หรือ SAMART นั่งแท่นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยกระดับธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL   เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้ง นาย “พงษ์เทพ วิชัยกุล” ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ธุรกิจขององค์กรเติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถหาธุรกิจที่มีคุณภาพ มาช่วยเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน    ซึ่งมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ ความสามารถที่มีจะขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถหาธุรกิจที่มีคุณภาพ มาช่วยเสริมธุรกิจของ NCL ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัท จากเดิมบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร และ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตฯ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยจะขยายธุรกิจด้าน Non-Logistic ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button