Daily NewsRecent Posts

OR ผนึกกำลัง NRF ต่อยอดธุรกิจ Plant-based เปิดร้าน “alt.Eatery” ในปั๊ม PTT

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR , บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ บริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด (NRPT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช (Plant-based) และอาหารแห่งอนาคต โดยมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารโปรตีนจากพืชที่เหมาะสมกับร้านค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ เติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค ทำให้คนไทยสะดวกและมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR กล่าวว่า ความร่วมมือกับอินโนบิกและเอ็นอาร์พีทีในการพัฒนารูปแบบของร้าน alt.Eatery ให้เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจใน พีทีที สเตชั่น รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ โออาร์ จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงอาหาร Plant-based ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้บริการใน พีทีที สเตชั่น หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ OR มากขึ้นอีกด้วย

ด้านนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF และกรรมการบริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้อาหารต่อสู้กับโลกร้อน อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช นับเป็นกลยุทธ์หลัก ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1 ใน 10 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำปศุสัตว์ ทั้งยังส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ สอดรับเทรนด์ผู้บริโภคที่เริ่มสรรหาและคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย อีกทั้งอาหารที่จะรับประทานยังต้องส่งผลดีต่อโลกด้วย

และนายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง “NRPT” ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช และ “OR” ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันในครั้งนี้ จะนำความสามารถและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรมาต่อยอด เติมเต็มความต้องการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยการขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคต ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ทั้ง 2 องค์กรตั้งไว้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button