Daily NewsRecent Posts

OSP โชว์ผลการดําเนินงานปี 2564 เติบโตต่อเนื่องสวนกระแสตลาด

คุณสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ (ขวา)  และ คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) หรือ 0SP ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยผลการดําเนินงานปี 2564 เติบโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญความท้าทายในการบริหารจัดการท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 โอสถสภาบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างความคล่องตัว ยืดหยุ่นและปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้สามารถสร้างการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีสถานะการเงินแข็งแกร่งพร้อมส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตสูงขึ้น

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

ohne-rezeptkaufen.com

Related Articles

Back to top button