Daily NewsRecent Posts

OTO จับมือ WAVE BCG ลุยธุรกิจคาร์บอนเครดิต เซ็น MOU มุ่งหน้าสู่ Climate Tech

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด หรือ WAVE BCG รองรับเมกะเทรนด์ในธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ด้านผู้บริหาร “บัณฑิต สะเพียรชัย” ระบุ “เวฟ บีซีจี” เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร มั่นใจผลักดัน OTO ที่กำลังมุ่งสู่ Climate Tech เติบโตก้าวกระโดด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย รองประธานกรรมการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) (WAVE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมากและนับว่าเป็นเมกะเทรนด์ในปัจจุบัน  เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นผู้พัฒนาโครงการและจัดหาคาร์บอนเครดิต ทั้งจากพลังงานสะอาดและพลังงานอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

“บริษัทฯ วางแผนเดินหน้าธุรกิจสู่เทคโนโลยีที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Tech ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้าง New S Curve โดยมั่นใจว่า บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด หรือ WAVE BCG จะช่วยผลักดันธุรกิจคาร์บอนเครดิต ด้านพลังงานสีเขียวและ Climate Tech ซึ่งอยู่ในเมกะเทรนด์ที่คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญ ให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายบัณฑิต กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายการลงทุน EV Bike และขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recuring Income)  ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2566 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button