Daily NewsRecent Posts

PCC คว้างาน EGAT มูลค่ากว่า 1.53 พันลบ.

นายกิตติ เพ็ซรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้างานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ทุ่งสง – สงขลา 3 (จากกิโลเมตรที่ 105 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3) ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร และจัดหาและจ้างก่อสร้างตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV หาดใหญ่ 2 – คลองแงะ ลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร มูลค่าสัญญา 1,533.46 ล้านบาท

โดยลงนามร่วมกับกิจการค้าร่วม บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด กับ KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD. และ บริษัท ทีเซค (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายภาสกร นราบริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามสายธุรกิจ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PCC) และตัวแทนจากกิจการร่วมค้าร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมพิธี

#bidennews #หมาป่แห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button