Daily News

PLANET ร่วมเปิดตัวโครงการ “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย”

🎀 PLANET ร่วมเปิดตัวโครงการ “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย”

คุณคณิศ แสงสุพรรณ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) หรือ NT คุณปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ (ที่ 3 จากซ้าย) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ถ่ายภาพร่วมกันในงานเปิดตัวโครงการ “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย” เพื่อทำให้เกิดต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย PLANET เป็นหนึ่งในบริษัทนเอกชนที่ร่วมกันจัดหาเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลกและหลากหลายเพื่อออกแบบ 5G โซลูชันที่ตอบโจทย์ระบบการบริหารจัดการของเมือง

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button