Daily NewsRecent Posts

PRI คาดเข้าเทรดในวันที่ 30 พ.ย. นี้ หลังนักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO คึกคัก ชูความต่างด้านการให้บริการอสังหาฯ ที่ครบวงจร

นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อ “PRI” (พีริ) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย แสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ PRI มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจ โดยเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (วันสต็อปเซอร์วิส) ครอบคลุมธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ) ธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Pre-Living Services) เช่น บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง, บริการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นต้น 2) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Living Services) เช่น การรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน, จัดหาผู้เช่าห้องชุด, รับบริหารจัดการอสังหาฯ เพื่อเช่าระยะยาว เป็นต้น และ 3) ธุรกิจให้บริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ (Living & Earning Services) เช่น บริการออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานขายโครงการอสังหาฯ, ทำความสะอาดภายในที่พักอาศัย, บริการช่างและขนย้ายสิ่งของ เป็นต้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษา หาผู้ร่วมทุน ออกแบบก่อสร้าง จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์และให้บริการหลังการขาย รวมถึงมีบริการด้านการอยู่อาศัยที่หลากหลายแก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีฐานลูกค้าจากบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากสัญญาให้บริการในระยะยาวและการให้บริการเป็นรายครั้ง

บริษัทฯ ได้วางแผนขยายธุรกิจด้านการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยจะมุ่งขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการ (Tech Service Company) แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการด้านอสังหาฯ สมัยใหม่แบบครบวงจรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 – 2564 มีรายได้รวม 255.69 ล้านบาท 266.51 ล้านบาท และ 489.56 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 30.48% ต่อปี และมีกำไรสุทธิ 34.52 ล้านบาท 40.05 ล้านบาท และ 111.25 ล้านบาทตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 74.09% ต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 604.26 ล้านบาท เติบโต 95.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 156.02 ล้านบาท เติบโต 128.17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเติบโตได้ดี ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้จากการให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและการจัดหาผู้ร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายได้จากงานโปรเจ็กต์ที่มีอัตรากำไรที่ดี  ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ณ งวด 9 เดือนแรกของปี 2565 อยู่ที่ 61.62% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 81.20%

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
กล่าวว่า บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยมีจุดเด่นด้านการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ก่อนเข้าอยู่อาศัย เข้าอยู่อาศัยแล้วและบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงมีระบบนิเวศ (Eco System) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัทเรือธงในธุรกิจดังกล่าวของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ มีฐานลูกค้าหลากหลายทั้งที่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์และลูกค้ารายย่อยของ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (บริษัทแม่) และโครงการอสังหาริมทรัพย์และลูกค้ารายย่อยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ขณะที่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการให้บริการลูกค้าและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นางสาวยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนที่แสดงความต้องการจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้น IPO ที่จัดสรรไว้ และสามารถปิดการเสนอขายหุ้น IPO ได้ตามเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 80 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐาน โดย บมจ.พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาฯ และการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการและรายย่อยแบบวันสต็อปเซอร์วิส พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามายกระดับการให้บริการและการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมใช้บริการอย่างต่อเนื่องและขยายฐานลูกค้าใหม่

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button