Daily NewsRecent Posts

PROEN เซ็น MOU ร่วมกับ บจ.ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี ให้บริการ SPDPA Cloud Service

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ถ่ายภาพร่วมกับนายรุจิรพงศ์ ฤทธิ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้บริการ SPDPA Cloud Service ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูล PDPA Platform เปิดตัวระบบบริหารจัดการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับองค์กรในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกองค์กร สามารถตรวจสอบบันทึกรายการ ทบทวนความเสี่ยง บริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูล วางแผนติดตาม แก้ไขปรับปรุง และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถสรุปข้อมูลที่จำเป็น ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกรายการ (RoPA) ได้ทันเวลาภายใน 72 ชั่วโมง กรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้น

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button