Daily NewsRecent Posts

PROEN จับมือ “ลาวเทเลคอม” ลุยพัฒนาธุรกิจการให้บริการคลาวด์ หวังยกระดับการให้บริการ

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้ลงนามร่วมกับ Lao Telecommunication Public Company (LTC) เพื่อให้ LTC เป็นตัวแทนจำหน่ายงานบริการคลาวด์ ซึ่ง LTC เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ดำเนินการเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน บริการศูนย์ข้อมูลและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อีกทั้งได้ตกลงร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจของบริการคลาวด์กับ PROEN

ทั้งนี้ PROEN จะทำหน้าที่แนะนำ ออกแบบและติดตั้งระบบ Cloud Services พร้อมทั้งดูแลระบบเพื่อให้บริการแบบ “Quick Win” ตอบโจทย์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลในรูปแบบ Cloud Native และ Opensource ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดฝึกอบรมพนักงานขายและพนักงานด้านเทคนิคของ LTC เพื่อเสริมทักษะในการให้บริการคลาวด์ ให้เป็นมาตรฐานสากล

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button