Daily NewsRecent Posts

“QTC ผนึก UAC” เปิด EV Charging Station ภายใต้บริษัทร่วม PPWE

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต พงษ์ประเสริฐ  (กลางขวา) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจใหม่-ยานยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า “Super Fast” (EV Charging Station) ของ บจก. พีพีดับบลิวอี (PPWE) บริษัทร่วมระหว่าง  บมจ.ยูเอซี โกลบอล  “UAC” และ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ “QTC” ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ โนนสูง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์ วิภัชรุ่งเรือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีกรรมการ บจก.พีพีดับบลิวอี นายชัชพล ประสพโชค (กลางซ้าย) นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ (ที่ 4 จากซ้าย) นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ที่ 4 จากขวา) นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน (ที่ 3 จากขวา)  ให้การต้อนรับ โดยในเฟสแรกจะมีสถานีที่ให้บริการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Super Fast Charger) ที่มีขนาดตั้งแต่ 50 kW ถึงสูงสุดที่ 200 kW โดยเริ่มเปิดบริการจำนวน 2 สถานี  หรือ 4 หัวชาร์จ ซึ่งจะรองรับผู้ใช้บริการในจังหวัดนครราชสีมา

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button