Daily NewsRecent Posts

READY ผู้เชี่ยวชาญ Marketing Technology ยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO 35 ล้านหุ้น เข้า mai ขับเคลื่อน MarTech เปลี่ยนโลกธุรกิจ

นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ “READY” เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จของเรา เพิ่มศักยภาพขององค์กร มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีการขายและการตลาดดิจิทัลในประเทศไทย ที่สนับสนุนให้องค์กรลูกค้าสามารถสร้างอาวุธทางการตลาดเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม และสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ เรดดี้แพลนเน็ต (READY) คือหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ โดยเป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว หรือ Readyplanet All-in-One Platform ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking) โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

สำหรับการเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญของ READY โดยมีวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อ (1) ใช้สำหรับลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Readyplanet All-in-One Platform) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณสมบัติในการทำงาน (Functions & Features) ให้สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ (2) ใช้สำหรับขยายทีมขายและทีมการตลาด ในการหาลูกค้าใหม่ (New Customer Acquistion) เพื่อขยายฐานลูกค้า และ นำเสนอบริการเพิ่มจากฐานลูกค้าปัจจุบัน (Up-selling & Cross-selling) และ (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตที่มั่นคง และยั่งยืน

นายอมร พิริยะแพทย์สม Executive Vice President บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ READY เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO หุ้นที่เสนอขายทั้งหมด จำนวน 35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 35% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย READY จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Darlex Limited (“DARLEX”) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ เดินหน้าเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจ (Sector) เทคโนโลยี (Technology)

เรดดี้แพลนเน็ต (READY) ก่อตั้งโดยคุณทรงยศ คันธมานนท์ ที่เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองในการดำเนินธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ คุณทรงยศและคณะผู้บริหาร มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีคอมเมิร์ซ และการตลาดดิจิทัล ผ่านการให้บริการมากว่า 22 ปี จากบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป ขยายธุรกิจสู่ด้านการตลาดดิจิทัล ที่ได้รับการยอมรับจากพันธมิตร ในฐานะบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Google Authorized Reseller ตั้งแต่ปี 2552 และ Facebook Authorized Reseller ในปี 2558  และล่าสุดได้ยกระดับการพัฒนาเป็น Readyplanet All-in-One Platform  แพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมด้าน เว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริการ รองรับความต้องการของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตสู่โลกอนาคต และสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับความต้องการด้านการตลาดในยุคดิจิทัล

สำหรับผลประกอบการของ READY มีรายได้จากการให้บริการในปี 2564 อยู่ที่ 145.65 ล้านบาท และกําไรสุทธิ  13.82 ล้านบาท ล่าสุด งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการให้บริการ 76.76 ล้านบาท กําไรสุทธิ  8.04 ล้านบาท

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button