Daily NewsRecent Posts

‘เฮียฮ้อ’ ควักเงินกว่า 6 ล้านบาท เก็บหุ้น RS เข้าพอร์ตเพิ่ม 4 แสนหุ้น

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือ เฮียฮ้อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นอาร์เอส เข้าพอร์ตเพิ่มจำนวน 4 แสนหุ้น ในราคาหุ้นละ 15.20 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบัน เฮียฮ้อ ถือหุ้นอาร์เอสอยู่ 231,250,000 หุ้น

สำหรับการซื้อหุ้นอาร์เอสในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัท ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่จะนำพาทุกธุรกิจในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เติบโตก้าวกระโดดในทุกมิติ ทั้งคอมเมิร์ซและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ นอกจากนี้ ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อแผนงานรวมถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ที่มูลค่าพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button