Daily NewsRecent Posts

ผถห. SAไฟเขียวจ่ายปันผล 0.049 บ./หุ้น พ่วงวอร์แรนท์ฟรี

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อัตรา 0.049 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 58.27 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน นี้ พร้อมจัดสรรวอร์แรนท์ฟรี (SA-W1) สัดส่วน 100 หุ้น ต่อ 35 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และมีมติเพิ่มทุนไม่เกิน 118 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด(PP)

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button