Daily NewsRecent Posts

SABUY ยันถือหุ้น TSR 24.90% ตามเดิม คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 3 นี้ พร้อมผสาน Synergy เสริมสร้างฐานธุรกิจเติบโต

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เผยว่า “SABUY ได้เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ยังถือหุ้น TSR ในสัดส่วน 24.90% เช่นเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ TSR เป็น 1 ในบริษัทที่สำคัญในกลุ่ม SABUY และคาดว่าบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ผลประกอบการของ TSR ได้ไตรมาส 3 นี้ โดยเชื่อว่า ทั้ง 2 บริษัทฯ จะสร้าง Synergy ร่วมกันได้อีกมาก ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่ง

ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าช่วยดูแลการดำเนินงานของ TSR โดยเฉพาะเรื่องการขายที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน (Cross Selling) และด้านบัญชีการเงิน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการของ TSR เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ได้แต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ของ TSR เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารงานให้เกิด Synergy กับ Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2565  ได้มีมติ (1) ยกเลิกธุรกรรมซื้อที่ดิน 9 แปลง จาก TSR  (2) ยกเลิกธุรกรรมขายหุ้น PTECH บางส่วนให้กับ TSR  (3) ยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด หรือ TSRL เนื่องจาก การที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริหารจัดการ TSR เช่นเดียวกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในกลุ่ม SABUY คณะกรรมการบริษัทของ SABUY และ TSR ได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัทiรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัทอีกด้วย ประกอบกับความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและสถานการณ์ทางเมืองไทยที่ยังคงไม่มีความชัดเจนจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมต่างดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตามแม้บริษัทฯ จะไม่ได้เข้าทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังจะคงมุ่งเน้นที่ดำเนินการตามแผนธุรกิจ โดยจะมี TSR ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทในกลุ่มของ SABUY และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมในชีวิตประจำวันของมหาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายได้อย่างสะดวกสบายใน SABUY Ecosystem สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีวิตได้ด้วยเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ นายชูเกียรติ กล่าวปิดท้าย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button