Daily NewsRecent Posts

SAK เติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิ Q3/65 พุ่ง 19.8% ตามเป้าหมาย พอร์ตสินเชื่อ 9 เดือนแรกปีนี้แตะ 10,259 ลบ.

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 (กรกฎาคม-กันยายน 2565) เติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายพอร์ตสินเชื่อรวม 10,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มกลับมาขยายตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบการอาชีพและเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น ณ 30 กันยายน 2565 เพิ่มเป็น 309,088 สัญญา

ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2565 อยู่ 172.4 ล้านบาท เติบโต 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  ส่งผลให้กำไรสุทธิ 9 เดือน  (มกราคม-กันยาน 2565) อยู่ที่ 505.8 ล้านบาท เติบโต 19.8% และทำรายได้รวมจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและบริการ 1,689.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีปัจจัยมาจากการขยายสาขาครบ 209 แห่งได้ตามเป้าหมาย รวมมีทั้งสิ้น 929 แห่ง ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวาง โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สัดส่วน 80.1% ของพอร์ตสินเชื่อรวม เติบโต 25.8% สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์  สัดส่วน 12.1% ของพอร์ตสินเชื่อรวม เติบโต 14.4% สินเชื่อเช่าซื้อ สัดส่วน 5.1% ของพอร์ตสินเชื่อรวม เติบโต 45.1% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน สัดส่วน 2.7% ของพอร์ตสินเชื่อรวม เติบโต 14.1% รวมทั้งอัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ที่ดีขึ้นตามฤดูกาล ส่วนการบริหารควบคุมหนี้ NPLs อยู่ในระดับ  2.6% อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มเกษตรกร โดยในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และจะกลับมาชำระเงินงวดตามปกติในช่วงไตรมาส 4

สำหรับแผนธุรกิจในไตรมาส 4 บริษัทฯ มุ่งมั่นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นฐานทุนให้กับประชาชน รับกับภาพรวมธุรกิจสินเชื่อในช่วงไตรมาส 4 แนวโน้มความต้องการสินเชื่อจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และการเปิดประเทศส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวอย่างโดดเด่น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรดี ทำให้ประชนชนต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเป็นฐานทุนขยายธุรกิจและประกอบอาชีพเพิ่มเติม มั่นใจพอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโต 25%

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button