Daily NewsRecent Posts

SAMART ติดตั้งระบบ Direct Coding แล้วเสร็จ พร้อมบริการ 1 พ.ค นี้

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น แจ้งความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ ชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศว่า บริษัทได้ทำการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมจะเริ่มทำการพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้รับสัญญาจ้างให้เป็นผู้นำเทคโนโลยี Direct Coding System หรือ ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเก็บภาษีสินค้าประเภทสุราชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ มูลค่าโครงการรวมกว่า 8,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปีนั้น ขณะนี้ บริษัทได้ทำการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะให้บริการระบบดังกล่าว ณ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

จุดเด่นของ Direct Coding System เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสสองมิติแบบไม่ซ้ำกัน ลงบนบรรจุภัณฑ์ (บนฝาขวดและใต้กระป๋องเบียร์) ด้วยหมึกพิเศษป้องกันการปลอมแปลง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายได้โดยใช้ไฟฉายยูวีส่องไปที่รหัสดังกล่าว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถใช้อุปกรณ์เฉพาะ (Handheld Tool) ในการอ่านและถอดรหัสข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้า ข้อมูลการผลิต ข้อมูลภาษี ได้จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่กรมสรรพสามิต (Data Management System : DMS) ซึ่งนอกจากจะยืนยันความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังใช้ข้อมูลในระบบไปวางแผนการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีได้อีกด้วย

ด้วยคุณภาพของระบบ Direct Coding ที่ได้มาตรฐานสากล และความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะตอบสนองต่อเป้าหมายของกรมสรรพสามิตได้เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการปกป้องผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในอนาคตบริษัทคาดหวังว่าจะมีโอกาสในการนำเสนอระบบพิมพ์รหัสควบคุม Direct Coding นี้ แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีเป้าประสงค์เดียวกันต่อไป”  นายธีระชัย กล่าวทิ้งท้าย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button