Daily NewsRecent Posts

SCGP เข้าถือหุ้นใน “Jordan Trading Inc.” มุ่งเพิ่มศักยภาพจัดหาวัตถุดิบ

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า เทรนด์ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ SCGP รุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเสริมศักยภาพให้กับการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดถึงการนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ล่าสุดได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. หรือ Jordan (จอร์แดน) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper – RCP) ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่และถือหุ้นทั้งหมด ใช้เงินลงทุน 1.98 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 73 ล้านบาท สำหรับหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 9.9 ใน Jordan ถือโดย SCG International USA Inc. หรือ SCG INTL US ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Jordan ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป

Jordan มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลกว่า 34 ปี และมีเครือข่ายการจัดหาวัตถุดิบครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุด โดยมีความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลประมาณ 1 แสนตันต่อปี ด้วยระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและทางเรือ ผลการดำเนินงานของ Jordan ในปี 2564 มีรายได้ 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 568 ล้านบาท และมีกำไร 1 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 117 ล้านบาท ณ สิ้นปี

การทำธุรกรรมดังกล่าวนับเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Merger & Partnership (M&P) หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. หรือ Peute (เพอเธ่)
ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษและพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางของ SCGP ที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของบริษัทฯ อีกทั้งการผสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Jordan และ Peute จะเพิ่มขีดความสามารถการขยายฐานการจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลในต่างประเทศ และส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบกล่องกระดาษใช้แล้วคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา (American Old Corrugated Containers: AOCC) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยเพิ่มคุณภาพกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษได้โดยตรง

“SCGP มั่นใจว่าการผนึกกำลังทางธุรกิจกันครั้งนี้ จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP ให้กับเครือข่ายรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน Peute ในยุโรป และ Jordan ในสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานต่อไป” นายวิชาญ กล่าว

SCGP มุ่งมั่นตอบสนองต่อการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยนำเสนอสินค้า บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สเปน และเนเธอร์แลนด์

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button